Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Strona główna

Witamy w serwisie APD Politechniki Warszawskiej

Integracja z JSA – Jednolitym Systemem Antyplagiatowym

Uprzejmie informujemy, iż od 01.01.2019 Uczelnia ma obowiązek sprawdzać prace w JSA – zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. APD zostało przystosowane do wymogów. Promotor wysyła żądanie sprawdzenia pracy tak jak do tej pory. Zmianą jest konieczność zaakceptowania wyników sprawdzenia pracy przez promotora. Politechnika Warszwska w dalszym ciągu udostępnia możliwość sprawdzenia pracy z OSA, jednakże nie jest to obowiązkowe.
Uwaga! Wielkość pliku została ograniczona do 15MB zgodnie z wymogami JSA.

Wzory stron tytułowych dla prac dyplomowych

Wzory stron tytułowych dla prac dyplomowych są dostępne w poniższych lokalizacjach:

Język polski Język angielski

Integracja APD z Otwartym Systemem Antyplagiatowym (OSA)

Miło nam poinformować, iż pod adresem https://osa.usos.pw.edu.pl dla Pracowników Politechniki Warszawskiej udostępniony został Otwarty System Antyplagiatowy. Aby zalogować się do serwisu należy po uruchomieniu strony głównej OSA kliknąć ZALOGUJ, a następnie Zaloguj za pomocą CAS. Loginy i hasła do serwisu OSA są takie same jak do serwisów USOSWeb/APD. Po zalogowaniu do OSA w menu Moje dokumenty widoczne będą prace przekazywane z APD do OSA celem sprawdzenia antyplagiatowego. W szczegółach można zapoznać się z wynikami badania. Więcej informacji na temat interpretacji wyników można znaleźć pod adresem: http://wiki.osaweb.pl. Bezpośrednio w serwisie OSA można sprawdzać nie tylko prace dyplomowe, ale również prace zaliczeniowe, semestralne, artykuły, ... Zachęcamy do korzystania z Otwartego Systemu Antyplagiatowego.

Hasła do serwisu APD

Aby zalogować się do serwisu APD należy wprowadzić login oraz hasło takie jak w przypadku logowania do systemu USOSweb.

W przypadku zapomnienia hasła, należy spróbować odzyskać hasło samodzielnie, wykonując procedurę odzyskiwania w aplikacji dostępnej pod adresem. W przypadku braku wystarczających danych w systemie, bądź braku możliwości samodzielnego odzyskania hasła, należy zgłosić się do Dziekanatu Swojego Wydziału. Helpdesk techniczny nie wykonuje resetu haseł.

Podręcznik APD

Podręcznik dotyczący obsługi APD jest dostępny po zalogowaniu do APD, w menu INFORMACJE i wybraniu zakładki Materiały.

Archiwum Prac Dyplomowych :: APD 6.4.0.0-6 (2019-03-05) :: kontakt